Ympäristöministeriö / Rakentaminen ja maankäyttö

Asema- ja yleiskaavan tietomallit -projekti

Ympäristöministeriön asema- ja yleiskaavojen tietomallit –projektissa määritellään kansalliset tietomallit asema- ja yleiskaavoille. Projektissa määriteltäviä tietomalleja hyödynnetään muun muassa kaavatiedon hallintaan tulevassa rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä. Yhteisten tietomallien avulla voidaan varmistaa tiedon yhteentoimivuus ja hyödynnettävyys eri järjestelmissä ja rekistereissä. Projekti käynnistyi toukokuussa 2020 ja valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Työn toteuttaa Spatineo Oy yhdessä Asiantuntijat n+1 Oy:n kanssa.